Collabs? En hoe vaak post je eigenlijk?

Collabs? En hoe vaak post je eigenlijk?

—ENGLISH BELOW—

Vanaf het begin van mijn Onlyfans carriere deed ik eigenlijk al collabs. Een collab (afkorting voor collaboration) is een samenwerking met een andere creator op Onlyfans. Je maakt samen een video gebruikt deze allebei op je pagina. Daardoor zien jouw volgers de pagina van de ander en andersom. Een mooie manier om promotie te maken.

Toen ik begon maakte ik mijn eerste video’s al met andere jongens. Mijn voordeel toen was, dat ook hen volgers mij zagen en ik er volgers bij kreeg. Nu film ik vooral met jongens die nieuw zijn in de scene. Dat is wat ik zelf erg leuk vindt, maar wat ook wel spannend is. Ik krijg regelmatig reacties van mensen of het wel slim is om dat te doen. Deze jongens laten zichzelf online zien (soms met en soms zonder hun gezicht). Voor mij is het altijd heel belangrijk geweest om hier goed met ze over te praten. Er zijn drie dingen belangrijk als je jezelf online gaat delen;

  1. Wat zijn de meest vervelende gevolgen voor jou nu je online staat?
  2. Hoe groot is de kans dat iemand die je kent jouw online vindt?
  3. Als dat dan gebeurt; hoe groot zijn de gevolgen daarvan?

Ik vergelijk het met een verzekering; hoe groot is de kans dat er schade optreedt en hoe groot zijn de mogelijke gevolgen dan? Dit bespreek ik altijd met de jongens waarmee ik film. Zowel vooraf, tijdens het filmen als achteraf. Als ik een opname heb gedaan, dan maak ik een eerste video en laat deze altijd goedkeuren en ik vraag om feedback. Pas na goedkeuring gaat de definitieve video online. Ik maak het zelfs weleens mee dat iemand spijt krijgt achteraf. Dan ben ik altijd bereid om de video offline te halen. Soms is dat lastig, zeker als de video het goed doet en de jongen een afspraak heeft ondertekend, maar voor mij is het respect hierin het allerbelangrijkste. Daarom doet het dus weleens pijn als iemand mij een bericht stuurt en mij beticht van oneerlijkheid.

Als je samen met iemand filmt, dan moet je die persoon altijd taggen. Dit betekent dat deze persoon ook een creator account moet hebben en zich moet hebben gelegitimeerd op de website. Hierdoor kan Onlyfans altijd controleren of de persoon 18+ is en toestemming heeft gegeven. Wil je met iemand filmen en gebruik je de content ook op andere websites? Bespreek dit dan altijd met je medespeler! Zelf ben ik geen fan van mijn content op pagina’s te hebben zonder paywall, zonder dat ik daar toestemming voor geef. Daarmee bedoel ik dan websites als PornHub. De content op deze pagina’s wordt vaak illegaal gedownload en verspreid en daar hou ik liever controle op. Teken dan ook altijd een releaseform met je medespeler. Hierin geeft hij of zij aan dat jij de content mag gebruiken voor jouw profiel op de websites die je in dat formulier benoemt. Zo blijft het altijd eerlijk en maak je afspraken die jullie allebei begrijpen!

Laten we het nog even hebben over de frequentie. Zelf post ik elke twee weken een full video. Dit is een video die altijd tussen de 15 en 25 minuten lang is en van goede kwaliteit. Daarvoor vraag ik aan mijn subscribers 10 dollar per maand. Het is heel erg afhankelijk van de jongens waarmee ik film, hoe de video’s ontvangen worden. Daarom zie ik dan ook dat mijn subscribers nog weleens schommelen, wat betreft aantallen. Voor mij zit het nu op een niveau waar ik tevreden mee ben. De structuur maakt het voor mij prettig en zeker op mijn niveau is het nog een uitdaging om genoeg content te maken om elke week een video online te zetten. Daarom hoop ik ook dat mijn subscribers af en toe terugkomen om te kijken naar het nieuwe materiaal wat dan inmiddels online staat!

Daarnaast moet je rekening houden dat niet alles mag op Onlyfans. Zo hebben ze moeite met video’s die publiek zijn. Waar dus andere mensen in beeld kunnen komen. Of video’s die te extreem zijn, zoals bdsm en fisting. Zorg dat je altijd weet wat wel en niet geplaatst mag worden. Geen drugs (dus ook geen poppers) in beeld. Video’s waarin dat te zien is, worden automatisch offline gehaald.Er zijn andere websites waar wel meer is toegestaan, zoals F2F.com. Dat platform gebruik ik zelf ook voor ander materiaal en het is praktisch, omdat subscribers daar iDeal kunnen gebruiken. Veel mensen in Nederland hebben helaas geen creditcard. Overigens kan je ook bepaalde landen blokkeren op Onlyfans. Hierdoor kunnen mensen uit dat land jouw profiel niet vinden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je niet wilt dat jouw kinderen je profiel per ongeluk vinden.

Volgende keer zal ik wat meer vertellen over de combinatie met mijn privé-leven, hoe de mensen uit mijn omgeving ermee omgaan en zal ik jullie een voorbeeld geven van een ‘fan’ die mij lastig heeft gevallen.

Hopelijk zien we elkaar dan weer!

Bart Shoots

 

—ENGLISH—

Collabs? And how often should I actually post? 

I’ve been doing collabs from the start of my Onlyfans career. A collab (short for collaboration) is when two or more creators work together. You can make a video together and use it for both of your profiles. That means your followers see the other person’s page and vice versa. A great way to promote yourself.

I started by making videos with other guys right away. It brought their followers to my page, and got me followers myself. Now I mainly film with guys who are new to the scene. That’s what I really like and it’s also exciting. I regularly receive messages from people asking whether it is smart to do that. These guys show themselves online (sometimes with and sometimes without their faces). It always was and is important to me to have all of this talked out with them. There are three important things to consider, before you start sharing yourself online: 

  1. What are the most problematic consequences it might cause?
  2. What are the actual chances of someone you know finding you?
  3. And if it happens: What will it mean to you? 

I compare it to insurance; What is the chance that damage will occur and what are the possible consequences? I always discuss it with the guys I film with. Before, during and after the filming. Once we did the shoot, I make the first edit and send it to my collaborator, asking for feedback and approval. Only after that will the final video be published. It sometimes happens that someone regrets the recording afterwards. Then I am always up to take off the video. Sometimes that’s problematic, especially if the video does very well on my pages and the guy signed all agreements, but for me respect is the most important thing. That is also why it sometimes hurts when someone sends me a message accusing me of disingenuity. 

If you film with someone who has an OF account, you always have to tag that person. This way, Onlyfans can always check whether the person is over 18yo and has given their permission (If they don’t have an OF account there are few forms they will have to fill and sign). Do you also want to publish the video on other websites? Always discuss it with your collaborator beforehand. Personally, I am not a fan of having my content on other pages without a paywall and without my permission. By that I mean websites like PornHub. Content on these pages is often downloaded and shared illegally and I prefer to keep control over that. Always sign a release form with your fellow collaborator where you both also indicate where the content might be used. This way it remains fair and you make clear agreements between you. 

Let’s talk about the frequency of posting for a moment. I personally post a full video every two weeks. This is a video that is always between 15 and 25 minutes long and of good quality. For a subscription to this, I ask 10 dollars per month. It really depends on the guys I film with, how the videos are received. That is also a reason why I can see my subscribers count fluctuate sometimes. Right now it’s all on the level that I am satisfied with. The structure makes it pleasant and doable for me as, especially at my level, it would be a challenge to create enough content to post a video online every week. My frequency lets me put out enough material to have my subscribers interested and come back every now and then to check what’s new. 

One more topic to touch upon is actually what is allowed on Onlyfans. For example, there are some difficulties with videos that are shot in public spaces, where other people can come into the picture. Also videos that are too extreme, such as BDSM and fisting. Make sure you always know what can and cannot be posted. No drugs (so also no poppers) in the frame. Videos that break these rules are automatically taken off the website. There are other platforms, where more is allowed, such as F2F.com. I also use that platform for other material and it’s also practical, as the subscribers can pay with iDeal there. Unfortunately, many people in the Netherlands do not have a credit card. 

One last piece of information for today: You can block certain countries on your Onlyfans. This means that people from the chosen countries won’t be able to find your profile. This can be useful, for example, if you don’t want your children to accidentally find your profile. 

Next time I’ll tell you how I keep Onlyfans next to my private life, how people around me deal with it and I’ll tell you a story of a “fan” who has harassed me.

Hopefully, see you soon!

Bart ShootsGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *