Hoe ik een Onlyfans pagina opzette

Hoe ik een Onlyfans pagina opzette

—ENGLISH BELOW—

Veel mensen die ik ontmoet en die met me willen filmen, zijn erg snel in het opzetten van een Onlyfans pagina. Vervolgens valt het tegen en zijn ze teleurgesteld. Daarom neem ik jullie graag mee naar de tijd toen ik begon en welke fouten ik maakte.

In het voorjaar van 2022 begon ik mijn Onlyfans pagina. En de eerste fout die ik maakte was dat ik vergat een referral te gebruiken. Via een referral link van iemand anders die al Onlyfans heeft, maak je een account aan. Deze persoon krijgt dan 5% van jouw winst (normaal krijgt Onlyfans 20%, maar nu maar 15% voor het eerste jaar). Deze persoon kan jou in ruil hiervoor dan wat helpen bij de opstart. En nu weet je ook dat van jouw winst er 20% naar Onlyfans gaat! Dus massa maken is een hele belangrijke tip hier. Meer volgers is echt ‘the key’. Probeer daarom vooral contact te houden met je subscribers, maar zorg er wel voor dat je genoeg volgers hebt om jouw eigen kosten te kunnen dekken (zo flauw). Je kan mij altijd een bericht sturen als je hulp nodig hebt. Ik doe het graag!

Er zijn nogal wat regels bij Onlyfans en ook ik loop daar nog steeds tegenaan. Zo is mijn account in het begin van 2023 ‘in onderzoek’ geweest, omdat Onlyfans mijn content goed wilde bekijken en controleren of alle jongens waarmee ik film wel toestemming hadden gegeven. Dit kwam voort uit het feit dat je vroeger alle video’s gewoon kon uploaden zonder dat je de andere modellen die ook in de video zaten hoefde te ‘taggen’. Nu is dat verplicht. Maak je een video met iemand anders, dan moet deze persoon ook een creator account hebben op Onlyfans of een releaseform ondertekenen (later zal ik hierover meer vertellen). Dit is om te zorgen dat alle mensen in de video consent (toestemming) geven en dat ze een legale leeftijd hebben. Erg goed natuurlijk, dus dit is een belangrijk onderwerp om eens goed over door te praten!

Verder is het aanmelden eigenlijk redelijk eenvoudig. Of je moet echt geen kaas hebben gegeten van techniek, maar dan raad ik je misschien aan om hier helemaal niet mee te beginnen. Je meldt je aan als lid en de volgende stap is dat je van je account een creator account maakt (en doorloop je een verificatieprocedure). Ben hierbij niet bang om je social media in te vullen. Deze informatie gebruiken ze alleen om te controleren of jij het echt bent en zal nooit online komen. Je voert dan ook een rekeningnummer in waarop het geld dat je verdient gestort kan worden. Wat je verdient kun je handmatig, op het moment dat jij dat wilt, bij minimaal $20 dollar op je account, of op een vast moment (ik geloof per week of per maand) opnemen. Let er wel op dat je regelmatig je geld eraf haalt, want mocht ook jouw account een keer in onderzoek zijn, dan blokkeren ze ook de optie om je geld op te nemen.

Toen ik mijn Onlyfans begon, had ik inmiddels een aantal video’s gemaakt en klaarstaan. En pas na 5 video’s ging ik online met mijn Onlyfans. Ik koos ervoor om $9.99 per maand te vragen. Zorg dat je een mooi bedrag kiest, zodat je ook nog af en toe een korting kan geven en zorg dat je voldoende content hebt om te bekijken. Maak eerst wat serieuze video’s en zet deze allemaal op je account voordat je deze echt online zet en aan je andere sociale media koppelt. Mensen willen zich niet bekocht voelen en waar voor hun geld krijgen (overigens willen veel subscribers voor een dubbeltje op de eerste rang). Dus beter eerst wat video’s maken (al is het om te wennen aan voor de camera staan) en het allemaal ineens uploaden. Daarna kun je proberen om in een vast ritme je nieuwe video’s online te zetten.

Geniet vooral voor de camera, laat je niet teveel afleiden, zorg dat je de tijd neemt om dit vak te verkennen en haak niet te snel af. Het is zeker geen ‘lekker snel bijverdienen’ optie. Probeer wat video’s te maken, maar zorg wel dat je goede content maakt. Komende keer zal ik meer vertellen over hoe vaak ik post, waarom ik daarvoor kies en wat het betekent om samen te werken met anderen.

Tot de volgende,

Bart Shoots

 

—ENGLISH—

How I created the Onlyfans page

A lot of people I meet, who film with me, are very quick to set up an Onlyfans account. It turns out to be disappointing then and very soon they are done with it. Because of that today I’d like to take you back to the time when I started and talk about mistakes I made. 

I started my Onlyfans page in the spring of 2022. The first mistake I made was forgetting to use a referral. If you open an account via a referral link from someone else, who already has an account, this person will receive 5% of your profit (when usually Onlyfans gets 20%, in this case they get only 15% for the first year). In return they can help you get started and assist you. Now that you know that 20% of your profit goes to onlyfans, you know that getting a big audience on your account is also super important. More followers is really “the key” here. So try to keep in touch with your subscribers and also make sure you have enough to cover the costs. You can always message me if you need help, I really enjoy doing it! 

There are quite a few rules at Onlyfans and I am still learning about them all. For example, at the beginning of 2023 my account received a status of “under investigation”. Onlyfans wanted to take a good look at my content and check whether all the boys I filmed with had given all the permissions. It came from the fact that in the past you could just upload all videos, without having to “tag” the other models that were also in the video. Now it is mandatory. If you make a video with someone else, this person either has to also have an Onlyfans account or sign a release form for you (I will talk about it in one of the upcoming posts here). All of it is required to make sure that all the people in the video give consent and that they are of legal age. Which is of course really good and important. 

Going further, signing up is actually pretty easy. In case you don’t know anything about technology, I’d advise to start with this. You start by making a standard member account and then proceed to become a creator, for which you have to go through verification procedure. Don’t be afraid to link your social media accounts, they only use this information to check whether it is really you and none of your information will ever come online. Then you add your bank account number to which the money you earn can be deposited. You can withdraw your earnings manually, whenever you want, with a minimum of 20$ or you can do a fixed payment every week or month. Make sure you withdraw your money regularly because if your account gets under investigation, gets suspended or banned, they will also block the option to withdraw your money.

When I started my Onlyfans, I already had made a number of videos and I had them ready to be published. I made sure I had around five of them ready before I went online with my account. I choose to charge 9.99$ per month. Make sure to choose a decent amount, that leaves you space to give occasional discounts and also make sure that you have enough content that will be worth the money. Make some good videos to start with and prepare them on your account before you actually put them online and make sure you link them to your social media! People don’t want to feel cheated on and want to get real value for their money (many subscribers expect a champagne taste for a beer money). So it’s good to record a few videos (even if it’s just to get comfortable being in front of the camera) and upload it all at once to start with. Then proceed with adding new content regularly. 

Above all, just enjoy being in front of the camera, don’t get too distracted, make sure you take the time to explore this profession and don’t give up too quickly. It is certainly not a “quick buck” option. Try to make some videos, but make sure you go for good content. Next time, we will talk about how often I post, why I choose to do so and what it means to collaborate with others. 

Until the next time! 

Bart Shoots



Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *